Science

Science

Science

Naturvidenskabsfestivalen i MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring for daginstitutioner og skoler

De sidste 3 år har vi i MYRTHUE afviklet naturvidenskabsfestivalen. Myrthuegård, Guldager Plantage og Kratskellet dannede rammen for sjove, inspirerende og lærerige dage!

I løbet af dagen var børnene i forskellige værksteder, der gennem aktiviteter med temaet vand satte fokus på science.

Se også galleriet fra 2015 i kolonnen til venstre.

I Esbjerg Kommune har vi gennem en årrække arbejdet med en vidensstrategi med læring fra børnehaven via skolen til gymnasiet og universitetet.

Målet er:

  • At børnene oplever en progression i læringen fra daginstitution til universitet
  • At udvikle læringsmiljøer, der fremmer interessen for natur/teknik, støtter kreativ og innovativ tilgang til læring og er eksperimenterende og udforskende i deres tilgang
  • At læringsmiljøerne ses både som de institutionelle læringsrum, de muligheder som by, land og hav giver som uformelle læringsrum, samt det psykiske og sociale læringsrum, som formidleren skaber omkring børn, unge og studerende

Vi har udarbejdet en folder til inspiration, måske I kan bruge den i daginstitutioner samt i skolen.

Den kan du læse her og i kolonnen til højre.

Her under er der et par eksempler på undersøgelser - forundringer, I kan arbejde med i børnehaven.

Tilstandsformer fra fast til flydende form og tilbage igen

Tilstandsformer fra flydende form til dampform

Tyngdekraften

Gnidningskraften

Løftekraft

Luftmodstandskraften

Højde og omkreds

Opdrift