Mit Vadehav

Mit Vadehav

Mit Vadehav

Undervisning både ude og inde …og til mange fag

Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets undervisningstilbud med et hav af opgaver til folkeskolens fag og muligheder til arbejdet med Den åbne skole. Du kan finde materialer til undervisning om, ved og i Vadehavet til mange fag – ikke kun naturfagene. Der er lagt vægt på, at eleverne kommer ud og oplever naturen og kulturen ved Vadehavet.

Mit Vadehav byder på varierede undervisningsformer og lægger op til læring med inddragelse af eleverne gennem bevægelse, it og handlingsorienterede opgaver.

Undervisningsmaterialerne er tilpasset Forenklede Fælles Mål, og materialerne er let anvendelige, gratis og klar til print. Opgavesamlingen udvikles løbende i samarbejde med natur- og kulturformidlere langs Vadehavet gennem Vadehavets Formidlerforum.

Mit Vadehav lærer- og pædagogkurser  

Hvis I ønsker at komme på kursus, finder I mere information på hjemmesiden. Tilmelder I jer betyder det:

  • At lærerteamet (min. en person) deltager i et heldagskursus. Det er gratis at deltage. Det koster kun lærernes timer
  • At jeres elever arbejder med opgaver fra hjemmesiden
  • At klassen mindst en gang besøger vaden/marsken eller en natur-/kulturinstitution med en formidler