Jernalderlandsbyen

Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage - et historisk værksted

Jernalderlandsbyen i Guldager Plantage - et historisk værksted

Baggrund

Med Forsøgscentret i Lejre som inspiration påbegyndte en flok skolelærere i 1971 opførelsen af en jernaldergård – Sjelborghuset. Med tiden kom der flere huse til, og senest er bygget et gårdmiljø ”Vestergård”, bestående af tre huse. Ideen med de rekonstruerede huse er, at de skal fungere som ramme for elevernes forskellige praktiske gøremål. Derved får eleverne mulighed for en mere realistisk og indsigtsfuld forståelse for jernaldermenneskets livsvilkår.

Besøg

Jernalderlandsbyen giver mulighed for med alle sanser i brug at opleve, hvordan livet kunne tage sig ud for en dreng eller pige for 2000 år siden her i vores del af verden. I en skønsom blanding af praktisk jernalder-arbejde, rollespil, leg, fortælling og dialog føres eleverne ind i jernalder-menneskets livsbetingelser.
Et besøg i Jernalderlandsbyen kan afvikles som et endagsbesøg, men kan med fordel også have en varighed af to eller tre dage. Det giver mulighed for en større faglig fordybelse, men også tid til at genopdage gamle lege mm. Overnatning kan foregå i shelters på en velindrettet lejrplads.

Besøget kan fungere som et motiverende oplæg til klassens arbejde med jernalderen hjemme på skolen, men kan også med fordel indgå under eller som afslutning på arbejdet.

Tidsrejsen

For at give eleverne fornemmelse af tid og kronologi, modtages klassen ved begyndelsen på vores tidslinje, altså ved nutiden. Herfra vandrer man sammen med vejlederen tilbage gennem tiderne til år nul – jernalderen. Lyden af smedens hammerslag lokker straks klassen ind på gårdspladsen.

Praktiske jernalderaktiviteter

Efter den fælles velkomst og indledende fortælling i Vestergård, er det tid til at iføre sig jernalderdragt, modtage sit jernaldernavn og så gælder det ellers om at komme i gang med dagens praktiske opgaver. Det foregår i kønsopdelte hold: Drengene arbejder med landbrug – dyrene skal fodres og trækkes på græs – eller går i skoven og fælder træ – der skal hugges brænde og snittes.
Pigerne har travlt i langhuset med at tilberede det fælles måltid – der gruttes og kærnes og måske må en høne lade livet – eller der arbejdes med uld – farves med planter, slentres bånd og sættes smukke jernalderfrisurer.

I offermosen

At stå sig godt med guderne kunne være et spørgsmål om liv eller død.
Og gennem hele jernalderen er der blevet givet offergaver. Det vidner utallige fund om. Denne mere ”åndelige dimension” i jernalderlivet kan eleverne opleve gennem rollespil. Under høje råb, trut i horn og taktfaste klap drager eleverne derfor i procession til offermosen, som er placeret dybt inde i skoven i respektfuld afstand til menneskelivets hverdag. Her under Odins skarpe, enøjede blik skænker de deres gaver og tager varsler for fremtiden ved de kastede runers hjælp. Vel tilbage i landsbyen drikkes guderne til i (børne-)mjød.

Storyline

Vil man arbejde med et længere og tværfagligt forløb, kan storylinemetoden anbefales. Et besøg i jernalderlandsbyen indgår heri. Under besøget indlever eleverne sig i deres jernalderidentitet.

Arbejdsplan til projektorienteret undervisning
Øjebliksbillederne
Nøglespørgsmål
Opstartshistorie, Helga og Torstens oplevelser
Storyline i Jernalderlandsbyen
Litteratur

Kilder – hvor ved vi det fra?

Vestergård er bygget efter arkæologiske udgravningsbeskrivelser. Anvendelse af kilder – såvel skriftlige som fund – inddrages i undervisningen.

Vestergaard
Arkæologisk udgravning af Vestergaard
Flyfoto
Vestergaards udgravning

Fra jernmalm til jernklump

Det kræver hårdt, fysisk arbejde og stor tålmodighed at udvinde jern. Til gengæld når man at forstå, hvordan det hænger sammen. I Jernalderlands-byen har de ældste elever mulighed for selv at være en del af hele processen ved fremstilling af jern/Fe, - lige fra jernmalmen graves/hugges op af jorden og til den rødglødende jernmasse løber ud af ovnen. Fysik/kemi- og historie-faget går hånd i hånd, for også hele den teoretiske proces i jernudvindingen gennemgås / fra 7. klasse.

Transport

Der er ingen offentlig transport direkte til Guldager Plantage, men der er mulighed for at tage toget til Guldager Stationsby, hvorefter I skal gå ad landevej/grusvej til plantagen. Det er en tur på ca. 1 km. Det er også muligt at cykle.

Inden besøget

I god tid inden besøget kontaktes vejlederen for at planlægge programmet, herunder hvilke viden-og færdighedsmål der arbejdes med, aftale indkøb af ingredienser til jernaldermaden mm. Ved endagsbesøg kan aftalerne gøres pr. telefon. Ved overnatning afholdes et planlægningsmøde i Jernalderlandsbyen

Tjek galleriet som inspiration til dit besøg i Jernalderlandsbyen...