Holocaust UndervisningsCentret

Holocaust UndervisningsCentret

Holocaust UndervisningsCentret

Holocaust UndervisningsCentret er et originalt og stærkt undervisningstilbud, der meget direkte involverer og engagerer eleverne. Det dækker centrale punkter i grundskolens samfundsfags- og historieundervisning, samt punktet om Aktionen mod de danske jøder i oktober 1943 i Historiekanonen og FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne.

Omdrejningspunktet er spørgsmålene: Hvordan kunne det ske? Kan det ske igen? Eleverne rustes til at finde svar på de store, vanskelige spørgsmål via læring, der foregår i to vidt forskellige miljøer/rum. Begge rum stiller høje krav til elevernes engagement, indlevelsesevne og stillingtagen.

  • I Det hvide rum er man stille og åben for nye indtryk/viden. Rummet er hvidt og tomt, uden dagslys. Spredt i rummet står der skamler, en til hver elev, med tilhørende hovedtelefon. Eleverne tages ud af de vante rammer, mens de præsenteres for kilder til Holocaust. Her signaleres ro, respekt, realiteter, refleksion. Via fire projektorer er der skiftende indtryk på alle vægge i rummet – det er fotos, filmklip, tegninger, digte, kort, oplæsning, musik og lyde.
  • Uden for Det hvide rum diskuterer, undersøger, bearbejder og reflekterer eleverne i fællesskab over det, de netop har oplevet i Det hvide rum. Her anvendes mange forskellige arbejdsmetoder.  

Forløbet ”Vejen til Holocaust” (se pdf) retter sig mod folkeskolens 9. og 10. klasser. Det varer 6 timer på Holocaust UndervisningsCentret og dertil kommer arbejdet i klassen før og efter besøget.
Find FØR og EFTER i menuen til venstre.  

På Holocaust UndervisningsCentret formidler vi faktuel viden om Holocaust. Desuden skaber vi diskussion om medmenneskelighed, demokrati og menneskers ligeværd, samt appellerer til debat om, hvilke handlemuligheder såvel FN, nationerne som det enkelte menneske har.

Bag Holocaust UndervisningsCentret står:

  • MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
  • Sydvestjyske Museer -  Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB).

Undervisningstilbuddet er skabt i et stærkt og inspirerende samarbejde mellem forskning og undervisning og er støttet af:

  • DIIS - Dansk Institut for Internationale Studiers Folkedrabs-afdeling
  • HistorieLab - Nationalt Center for Historie-og Kulturarvsformidling
  • Johan Hoffmann Fonden
  • Frihedsmuseets venners Fond 
  • samt UC Syd.