Den Gamle Skolestue

I skole som i 1940erne

I skole som i 1940erne

Besøget er et rollespil i MYRTHUEs historiske værksted på Esbjerg Museum. Både elever og de voksne har roller. Skolemesteren og eleverne er tilbage i 40ernes skoleverden med både luftskrivning, ros - og ikke mindst ris.

Undervisningen foregår i et klasselokale, der er indrettet som en skolestue i Esbjerg i 1940erne.

Under besøget indgår morgensang, overhøring af salmevers, tavle- og blækskrivning samt andre øvelser fra "den sorte skole".

Tilbuddet herunder er primært for 3. klasse:

I forbindelse med Esbjerg Skolevæsens 100-års jubilæum i 1977 blev en indsamling af gamle undervisningsmaterialer foranstaltet, og et klasselokale på Østre Skole blev tilbageført til 1930erne. Hermed opstod det historiske værksted Den Gamle Skolestue. Siden da er skolestuen flyttet til Esbjerg Museum og blev ved samme lejlighed 10 år "yngre".