BESAT - Esbjerg 1943

BESAT - Esbjerg 1943

BESAT - Esbjerg 1943

BAGGRUND

Besættelsessamlingen opstod ved, at tidligere modstandsmand og viceskoleinspektør Rode Petersen holdt sin historieundervisning i nogle kælderrum under Spangsbjergskolen. I undervisningen indgik en voksende mængde af primært lokale genstande fra besættelsestiden. I 1985 overtog Skoletjenesten stedet, og der blevet bygget en udstilling samt forskellige rekonstruerede miljøer, hvori eleverne på praktisk vis kunne opleve besættelsestidens vilkår. Siden da er Besættelsessamlingen flyttet til Esbjerg Museum, hvor såvel genstande som de rekonstruerede miljøer indgår i museets nye udstilling BESAT - Esbjerg 1943.

BESAT - Esbjerg 1943

Et besøg i det historiske værksted BESAT Esbjerg 1943 giver eleverne mulighed for på praktisk vis at indleve sig i Besættelsestidens hverdagsliv.

Undervisningen foregår i rekonstruerede miljøer - dagligstue, køkken, vaskehus, modstandskælder, tilflugtsrum og baggård. Ud over det praktiske arbejde indgår fortælling, fotos og film ligeledes. Selve museumsudstillingen BESAT - Esbjerg 1943 tager sit udgangspunkt i de rekonstruerede miljøer. Her møder eleverne genstande, tekster, fotos og aktiviteter, som uddyber en del af det praktiske arbejde. Fx kan man i forbindelse med køkkenet blive klogere på rationering, sortbørshandel, erstatningsvarer og hvilke ord, der gemmer sig bag besættelsestidens slangudtryk. I forbindelse med stuen handler det om økonomisk kollaboration, i vaskehuset om ungdommens muligheder – og om tyskerpiger – og endelig i kælderrummet om modstandskamp.

Til de forskellige temaer knytter sig også en række dilemmaer, som eleverne kan tage stilling til. Var det fx i orden at få sig en tysk soldat som kæreste?

Tilbuddet henvender sig primært til 6.-8. klassetrin og har en varighed af 2-4 timer.

TRANSPORT: Der er ca. 300 meter fra Esbjerg Banegård.

ADRESSE: Esbjerg Museum - skoleindgang for MYRTHUE: Nørregade 23, 6700 Esbjerg.