Sheltere

Booking af sheltere og bålhytte hos MYRTHUE

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring har sheltere og bålhytter tre steder, som lånes ud:

  • Østskoven
  • Myrthuegård
  • Digebørsteshelter

Booking: Send mail eller ring til Fælleskontoret for MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring
myrthue@esbjergkommune.dk eller 7616 8100. 
Efter booking vil I modtage en bekræftelse.
Hvis I vil overnatte eller bruge områderne til større dags- eller aftenarrangementer, skal I booke.
Bookede grupper har fortrinsret. Der kan godt være flere grupper samtidig, så man skal være indstillet på at dele pladsen.

I skolernes sommerferie vil alle MYRTHUEs shelters og Bålhytten i Østskoven være uden booking, det er "først-til-mølle".
______________________________________________________________

Østskoven, Grønnegårdsvej 30C, 6705 Esbjerg Ø

I Østskoven er Bålhytten og  Knudsens Plads med sheltere:

Bålhytten

Bålhytte med fire grillpladser, to arbejdsborde og siddeplads til ca. 50 personer. Desuden to toiletter med træk og slip, samt udendørs vaske Affaldscontainer findes ved vejen.
På skoledage har tilmeldte faste udeskolegrupper fra Esbjerg Kommunes skoler fortrinsret. Når der ikke er udeskolegrupper tilstede kan bålhytten benyttes af andre efter ”først til mølle”-princippet.

Knudsens Plads og shelterne

Ved Knudsens Plads findes fire sheltere med plads til op til seks personer i hver, et bålsted og overdækket bord/bænke.
Ved Bålhytten i nærheden findes to toiletter med træk og slip, samt udendørs vaske. Affaldscontainer ved vejen. Medbring selv brænde.
Området er primært for skoleklasser, forældrerådsarrangementer og SFO’er. Herudover kan andre grupper benytte pladsen efter ”først til mølle”-princippet.
​______________________________________________________________

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V

Ved Myrthuegård findes fire sheltere med plads til op til otte personer i hver, et bålsted, bænke og borde. Brænde skal medbringes. 
Der er et lokum ved shelterpladsen. Ved Myrthuegård er to udvendigt tilgængelige toiletter, vandhaner og affaldscontainer.
På hverdage er shelterne reserveret til grupper, der besøger Myrthuegård. I weekender og skoleferier kan andre brugergrupper booke shelterpladsen. Hver gruppe har én shelter til rådighed, med mindre andet er aftalt.
Ved bookning af sheltere skal aktiviteter og ophold primært foregå der. I må selvfølgelig gerne gå en tur i området.

I skoven er Feltstationen, seks små hytter med oplevelser for de 0-8 årige og deres voksne.
​______________________________________________________________

Digebørstesheltere, Vester Bjergvej 4, Vester Vedsted, 6760 Ribe

Digebørsteshelterne ”Bærmevejen”, ”Stormfloden”, ”Digekronen” og ”Stormfloden” er i to etager med plads til op til otte personer. Der er adgang til toilet ved Digehytten. Der er bålsted ved shelterne. Medbring selv brænde. Affaldscontainere findes ved Digehytten.

Borgere, turister, børnegrupper og skoleklasser kan benytte digebørstesheltere.  De, som har booket, har førsteret, derefter gælder ”først til mølle”. På skoledage har grupper, der vil benytte alle digebørstesheltere førsteret til at booke. Der bookes til max. 28 personer, så er der plads til bagage.
Man kan max. booke to overnatninger - med mindre andet aftales.

I weekender og skoleferier vil der altid være en digebørsteshelter, som ikke forud-bookes.