Samarbejdspartnere

MYRTHUE har mange samarbejdspartnere

 • Nationalpark Vadehavet
 • Vadehavets Formidlerforum – Mit Vadehav
  - Vadehavscentret, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Naturstyrelsen Vadehavet, NaturKulturVarde, Museum Sønderjylland, Nationalpark Vadehavet, Friluftsrådet
 • Nationalparker i Danmark – Mols, Thy…
 • Friluftsrådet
 • UCSyd
  - Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen
 • Nationalt Netværks af Skoletjenester – SkoletjenesteNetværk
  - Skoletjenesten på Sjælland, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet
 • Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling, Skovskolen, Københavns Universitet
 • Sydvestjyske Museer, Vadehavscentret og Ribe VikingeCenter via partnerskabsaftaler
 • Historisk Samling for Besættelsestiden
 • DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier
 • Nationalt Videnscenter for historie og kultursarvsformidling
 • Esbjerg Kommunes Friluftsnetværk
  - Pædagogik & Undervisning, Dagtilbud, Skovafdelingen ved Entreprenørafdelingen, Vej & Park, Natur & Vandmiljø, Kommunikation
 • Bramming Egnsmuseum
 • RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift
 • Esbjerg Kunstmuseum
 • Ribe Kunstmuseum
 • Midtgård
 • Esbjerg Kommunes Biblioteker
 • Esbjerg Byhistoriske Arkiv
 • Sport og Event Park Esbjerg
 • Foreningen Historiske Værksteder i Danmark
 • Foreningen UdeskoleNet
 • Naturvejlederforeningen
 • Sydvestjysk Folkeuniversitet
 • Historisk Samling for Besættelsestiden
 • Sydvestjyske Museer
 • Esbjerg Naturplejeforening
 • Mindfulnessinstruktør Sonja Andreasen - Trivsel og Sundhed i job og fritid
 • Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Esbjerg og Varde
 • Johnny Hansen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme​


Aktører og frivillige til den årlige Marbækdag & Nationalparkdagen:

 • Esbjerg Kommunes skovafdeling 
 • Nationalpark Vadehavet
 • Danmarks Civile Hundeførerforening
 • Det Danske Spejderkorps – Vesterhavsgruppe
 • Den Astronomiske gruppe ved Myrthuegård
 • DGI Sydvest
 • DN – Esbjerg og vandreforeningen Natur & Fjeld
 • DOF Sydvest
 • Esbjerg Golfklub
 • Esbjerg Roklub
 • Esbjergegnens Drambryggere
 • Geologisk Forum
 • Guldager Highland Cattle
 • Hjerteforeningen – Lokalkomiteen for Esbjerg
 • Hjerting Kanelaug
 • Hjerting Lokalarkiv
 • Ho Bugt Sejlklub
 • Hostrup Sognearkiv
 • Hostrup Sogns Jagtforening
 • KFUM spejdere
 • Ll. Højbjerg Galloway
 • Naturbussen i Ho
 • Naturhistorisk Museum
 • Naturstyrelsen Vestjylland
 • Orienteringsklubben Esbjerg
 • Restaurant Marbækgård
 • Skovafdelingen, biologer samt LBV fra Esbjerg Kommune
 • Skovbørnehavegrupper fra daginstitutionerne Bakkegården og Galaksen
 • Spillemandsgruppen Folkemix
 • Sydvestjyske Museer
 • Tidevand - Vestjyske Akvarelmalere
 • Undervisningsportalen - Mit Vadehav
 • Ulvekyndig fra Naturstyrelsen
 • Vadehavets Formidlerforum
 • Varde og Omegns Bevaringsforening for Landbrugsmaskiner
 • Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskere
 • Vestkystblæsere
 • Samt medarbejdernes familier