Konsulentvirksomhed

Konsulentvirksomhed

Konsulentvirksomhed

OPLÆG, UDVIKLING- OG KONSULENTBISTAND OG PROCESFACILITERING

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring tilbyder oplæg, udvikling- og konsulentbistand, procesfacilitering til skoletjenester, naturskoler, kulturinstitutioner, andre eksterne læringsmiljøer, kommuner og skoleverdenen.

OPLÆGHOLDER, FACILITATOR, PROCESKONSULENT PÅ KURSER, KONFERENCER OG PÆDAGOGISKE DAGE

  • Læring i eksterne læringsmiljøer, Den åbne skole og udeskole
  • Skolereformen og Fælles Mål i forhold til eksterne læringsmiljøer/Den åbne skole/udeskole
  • Samarbejde om læring i eksterne læringsmiljøer inspireret af cooperative learning
  • Partnerskaber og samarbejdsformer


UDVIKLING & KONSULENTBISTAND

  • Sparring på skoletjenestetilbud/projekter i udvikling
  • Sparring på opstart af skoletjeneste
  • Rådgivning om netværksskabelse og partnerskabsaftaler
  • Sparring på arbejde med og implementering af læring i eksterne læringsmiljøer, Den åbne skole og udeskole

Om ydelserne er med eller uden beregning afhænger af målgruppen, og om det er i eller udenfor Esbjerg Kommune.