Om os

Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til dagtilbud og skoler i Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper.

Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE offentlige arrangementer til borgere, såsom høstmarkeder, Marbæk-/Nationalparkdagen, naturvejledningsture, personalearrangementer, folkeuniversitetsforedrag mv.

MYRTHUE arbejder på mange niveauer med projektledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere, lærer- og pædagogstuderende samt andre.

MYRTHUE har følgende steder:

 • Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård
 • Opdagelsesrejsende ved Myrthuegård
 • Opdagelsesrejsende ved Sjelborg
 • Midtgård – et økologisk formidlingssted
 • Guldager Naturskole
 • Jernalderlandsbyen i Guldager
 • Jagtstien
 • Havneskolen
 • Den gamle skolestue på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • BESAT Esbjerg 1943 på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Holocaust UndervisningsCentret på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Østskoven
 • Naturskolen Kratskellet
 • Gårdspladsen
 • Skoletjenesten på Quedens Gaard i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Middelalderens Ribe
 • Vandet omkring Ribe
 • Digehytten
 • Vadehavscentret og Ribe VikingeCenter indgår i partnerskab med MYRTHUE, og giver læringsforløb til et antal skoleklasser fra Esbjerg Kommune.

MYRTHUE står for projektledelsen af undervisningstilbuddet Mit Vadehav.

I MYRTHUE samarbejder vi på tværs af stederne for at dygtiggøre os i fællesskab, og deler viden med andre eksterne læringsmiljøer i kommunen, ved Vadehavet og i hele landet.

Lederen af MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring refererer til kulturchefen under Børn & Kultur i Esbjerg Kommune.

MYRTHUE består af følgende funktioner:

 • Medarbejderteams tilknyttet de forskellige formidlings-/læringssteder
 • Administration, udvikling og ledelse 
 • Servicemedarbejdere

MYRTHUEs arbejdsfelter er:

 • Natur- & kulturformidling
 • Historiske værksteder
 • Læring og Science
 • Bevægelse og sundhed
 • Bæredygtighed
 • Samarbejde med kulturinstitutioner