Om os

Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Om MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

MYRTHUE tilbyder natur- og kulturformidling til kommunale dagtilbud og folkeskoler i Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper. Ud over dagtilbudstjeneste og skoletjeneste tilbyder MYRTHUE arrangementer og guidede ture til borgere, såsom høstmarked, Nationalpark-/Marbækdag, personalearrangementer, foredrag mv.

MYRTHUE arbejder på mange niveauer med projektledelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere, lærer- og pædagogstuderende samt andre.

MYRTHUE har følgende steder:

 • Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård
 • Midtgård – et økologisk formidlingssted
 • Guldager Naturskole
 • Jernalderlandsbyen i Guldager
 • Havneskolen
 • Den gamle skolestue på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • BESAT Esbjerg 1943 på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Holocaust UndervisningsCentret på Esbjerg Museum i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Science Learning Lab - Idéværksted
 • Østskoven
 • Skoletjenesten på Quedens Gaard i samarbejde med Sydvestjyske Museer
 • Dagtilbudstjenesten Ribe
 • Digehytten

Vadehavscentret og Ribe VikingeCenter indgår i partnerskab med MYRTHUE, og giver læringsforløb til et antal skoleklasser fra Esbjerg Kommune.

MYRTHUE står for projektledelsen af undervisningstilbuddet Mit Vadehav og hjemmesiden ude.nu. I MYRTHUE samarbejder vi på tværs af stederne for at dygtiggøre os i fællesskab, og deler viden med andre eksterne læringsmiljøer i kommunen, ved Vadehavet og i hele landet. Lederen af MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring refererer til chefen for Kultur & Pædagogik - Børn & Kultur - Esbjerg Kommune.

MYRTHUEs arbejdsfelter er natur- og kulturformidling.

Vores naturvejledning, historiske værkstedsaktiviteter og andre involverende forløb foregår i virkelighedsnære læringsmiljøer og har fokus på:

 • Dannelse, leg og læring
 • Natur, økologi og bæredygtighed
 • Teknologiforståelse, engineering, science og STEAM
 • Historisk bevidsthed
 • Førstehåndserfaringer og praktisk arbejde
 • Bevægelse, sanseoplevelser og livsvarige stemningserindringer
 • Friluftsliv
 • Styrkelse af fællesskab og teambuilding
 • Lokal forankring og samarbejde
 • Den gode oplevelse


MYRTHUE består af følgende funktioner:

 • Medarbejderteams tilknyttet de forskellige formidlings-/læringssteder
 • Administration, udvikling og ledelse 
 • Servicemedarbejdere


Hvor kommer MYRTHUE navnet fra?

MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring har sit navn fra Myrthuegård, hvor vores fælleskontor er placeret. Men hvor kommer dette Myrthue fra? Det gives der ikke et entydig svar på. Myrthue kommer af det gamle nordiske navn ”myr”, som betyder sur jord, som den der findes i de gamle moser, hvorfra jernaldermanden hentede myremalm til jernproduktion. I skrænterne ud til Vadehavet er jorden flere steder rød og her kan man finde store klumper af jernholdigt jord.

En anden forklaring kan være, at der er tale om en forhøjning i landskabet – tue, som man kunne se, når man kom sejlende fra Ho Bugt, og videre til Varde Å.

Selve ordet Myrthuegård dukker op i kilderne i 1606 i forbindelsen med ind- og udførsel af varer. Fra retsbøgerne ved vi, at Myrthuegård bliver nævnt i et anklageskrift fra 1617 mod Sidsel Christensen, der bliver beskyldt for heksemageri. En af anklagerne lød på, at hun Valborgsnat, 1. maj, skulle have smurt smør på Myrthuegårds enge, hvilket forårsagede misvækst.

En tredje forklaring kan være, at beboerne i området gennem tiderne har været og stadig er meget flittige, frit fortolket – myreflittige.