Om os

Myrthuegård Natur- og Kulturformidlingscenter

Myrthuegård Natur- og Kulturformidlingscenter

Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård, som ligger hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt og Vadehavet begynder, blev anskaffet af Esbjerg Kommune i 1993. Centret er blevet udbygget flere gange og danner base for en naturbørnehave, formidling for dagtilbud og skoler, samt værksteder, friluftsfaciliteter og møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper.

På centret findes en offentlig tilgængelig udstilling kaldet Hvor Å, Hav og Mennesker Mødes, og i området findes flere formidlingsbaser, fx Fugleinformation og Feltstationen.

På stedet findes tillige Fælleskontoret for MYRTHUE,  Natur, Kultur & Læring.

Myrthuegård er tilknyttet Kulturafdelingen.