Om os

Myrthuegård Natur- og kulturformidlingscenter

Myrthuegård Natur- og kulturformidlingscenter

Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård, som ligger der hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt og Vadehavet begynder, blev anskaffet af Esbjerg Kommune i 1993. Centret er blevet udbygget flere gange og danner base for 2 naturbørnehaver, naturskole for skolebørn, samt værksteder, friluftsfaciliteter og møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper.

På centret findes en offentlig tilgængelig udstilling om Varde Ådal og ”Operation Engsnarre”, i området findes flere formidlingsbaser f.eks. Fugleinformation og Feltstationen. På stedet findes tillige Fælleskontoret for MYRTHUE,  Natur, Kultur & Læring.
Myrthuegård er tilknyttet Kulturafdelingen i Børn & Kulturforvaltningen.