Astronomi

Astronomi

Astronomi

Gruppen Astromyr mødes ca. en gang om måneden til observationsaftener i vinterhalvåret. Det handler selvfølgelig om at komme ud og kigge på aftenhimmelen, men hvis vejret ikke er til det, er der indendørsaktiviteter såsom astronomiprogrammer, instrumenter, kikkerter m.m.

Hvem kan være med? Det kan alle, der interesserer sig for, hvad der foregår over vores hoveder – både de der ved en masse, og de der godt kunne tænke sig at lære nyt.

Der afholdes årligt 4 astronomiforedrag - 2 om foråret og 2 om efteråret - i samarbejde med Syddansk Folkeuniversitet.