Andre brugergrupper

Andre brugergrupper

Andre brugergrupper

En af intentionerne med Myrthuegård er at skabe engagement, og dermed knytte eget liv og sammenhæng til den natur du lever i. Det er derfor muligt for foreninger og andre selvbestaltede grupper, som har relation til den lokale natur- og kulturhistorie at få adgang til faciliteterne herude. På nuværende tidspunkt er der allerede knyttet en bred vifte af brugere, som gør brug af stedet på forskellig vis og på eget initiativ.

Det gælder bl.a.:

  • DOF (Dansk Ornitologisk Forening) der afholder møder og afvikler ture med udgangspunkt i Myrthuegård og Myrtueområdet. Endvidere er der påbegyndt en registrering af fugle knyttet til den unikke natur. Gruppen deltager aktivt på Marbækdagen
  • Astronomiforeningen er en lokal og selvbestaltet forening, som afholder offentlige arrangementer, hvor der bl.a. informeres og instrueres i brugen af forskelligt udstyr. En del af arrangementerne afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet. De lokale medlemmer deltager aktivt på Marbækdagen. På hjemmesiden Astromyr kan du læse mere. Med etableringen af Astrolab har vi fået meget bedre muligheder for formidling af astronomi, både til klasser fra folkeskolen, gymnasiet og voksne
  • Institutioner/skoler. Udover besøg af børn og afvikling af kurser er Myrthuegårds nye lokaler blevet del af institutionernes og skolernes planlægning og afvikling af møder


Marbækdagen er et årligt tilbagevendende heldagsarrangement i Myrtueområdet med base på Myrthuegård. Her tilbydes et væld af aktiviteter, og mange formidlere står til rådighed. I 2012 havde vi omkring 2.000 gæster.