Faste offentlige ture ved Myrthuegård

Turene ved Myrthuegård

Faste tilbud til grupper på Myrthuegård:

  • Timesats 400 kroner ved max 25 deltagere
  • Grupper med mere end 25 deltagere kræver 2 vejledere og dermed 800 kr./tim


​1. Nationalpark Vadehavet og Vadehavet som Verdensarv

Basisprogram: Tur til Pynten, slutter i Udstillingen. Varighed ca. 2 timer.

Herefter er der mulighed for at spise medbragt mad i Storhaven

Udvidet program: Tur til Pynten (evt. cykeltur), blåmuslingesuppe, stegte rejer, aktiviteter, slutter i Udstillingen. Varighed ca. 3 timer.


2. Myrthuegårds formidling: ”Når natur- og kulturarv bliver til Verdensarv”

Basisprogram: Opstart på gårdspladsen derefter rundtur til områdets forskellige læringsrum bl.a. Feltstationen, shelterpladsen, Miljøværkstedet, AstroLab, Udstillingen. Varighed ca. 2 timer.

Herefter er der mulighed for at spise medbragt mad i Folkestuen (opvarmet rum), hvor der er plads til 25 personer eller i Storhaven.

Udvidet program: Et forløb, hvor deltagerne afprøver et af Myrthuegårds formidlingstilbud. Varighed 3-4 timer.


3. Eneboeren Hunderups liv i Marbæk

Basisprogram: Kort gåtur til eneboerens hus, fortælling om hans liv og perioden år 1900-2000 i Marbæks historie. Herefter er der mulighed for at drikke medbragt kaffe. Varighed 1½-2 timer.


4. Faghusfiskeri (maj-oktober) Minimumalder 12 år

Basisprogram: Gåtur i waders til Vadehavet (ca. 1 km), fiskeri med faghus-net. Fiskeriet foregår ved at vi går ud på lavt vand, og mens vi fisker heste-rejer og småfisk, oplever vi tidevandet. Varighed 3 timer.

Udvidet program: Tilberedning af vadehavsmenu bestående af blåmuslinger og hesterejer på Trangia og bål. Varighed: 4 timer.

Afvikling af turen er afhængig af vind og tidevand. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen.


5. Cykeltur i Nationalpark Vadehavet. ”Nationalpark og verdensarv”

Vi cykler på opdagelse i Marbæk Plantage gennem det kuperede landskab. Undervejs vil naturvejlederen fortælle fra Marbæks historie, landskabs-dannelsen og Nationalpark Vadehavet. Turen varer 2-3 timer. Medbring evt. egen cykel! Myrthuegård har 20 cykler.


6. Fugle i Nationalpark Vadehavet.

Vi bevæger os rundt i det flade landskab og oplever fuglene i de forskellige landskabstyper. Vadehavet er et international vigtigt spisekammer for millioner af yngle- og trækfugle. Turen kan gennemføres til fods eller på cykel. Myrthuegård har 20 cykler. Varighed 3 timer.