Myrthuegård

Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter

Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter

Nationalparkens formidling

Nationalpark Vadehavet har i 2014-2015 gennemført projektet Friluftsturisme i Nationalpark Vadehavet. Formålet med projektet er at skabe bedre rammer for friluftsliv – navnlig havkajakker, cyklister og vandrere – i nationalparken. Der er derfor anlagt forskellige faciliteter - læs mere her. Og du kan læse meget mere om projektet under flere nyheder på Myrthues hjemmeside. Se filmen om Marbækområdet i kolonnen til højre.

Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Gården blev købt af Esbjerg Kommune i 1993.

Centret er siden udbygget flere gange og danner bl.a. base for to naturbørnehaver, en naturskole for elever, værksteder, friluftsfaciliteter samt møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper.

På centret findes en offentlig tilgængelig udstilling om Varde Ådal og Operation Engsnarre; i området findes flere formidlingsbaser, f.eks. et informationssted om fugle, hvor du kan høre de enkelte fuglestemmer, samt Feltstationen. På stedet findes tillige Fælleskontoret for Myrthue.
Myrthuegård er tilknyttet Kulturafdelinger i Børn & Kulturforvaltningen.

Læs MEGET mere om Marbækdagen og de andre arrangementer på Myrthuegård under MYRTHUE, der er den nye fællesbetegnelse for Myrthuegård, Skoletjenesten samt Dagtilbudstjenesten.