Myrthuegård

Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter

Myrthuegård Natur- & Kulturformidlingscenter

Natur- & Kulturformidlingscentret Myrthuegård ligger, hvor Varde Å løber ud i Ho Bugt, og Vadehavet begynder. Gården blev købt af Esbjerg Kommune i 1993.

Centret er udbygget flere gange og danner bl.a. base for en naturbørnehave, formidlingstilbud til børn og voksne, værksteder, friluftsfaciliteter samt møde- og udstillingslokaler for mange brugergrupper.

På 1. sal findes en offentlig tilgængelig udstilling kaldet Hvor Å, Hav og Mennesker Mødes, og i området findes flere formidlingsbaser - bl.a. et informationssted om fugle samt Feltstationen tæt ved. På stedet findes tillige Fælleskontoret for MYRTHUE.

Myrthue og Marbæk Plantage er en del af Nationalpark Vadehavet. Myrthuegård ligger tæt ved Varde Ås udmunding med klint- og kulturspor. Her begynder Verdensarv Vadehavet udpeget af UNESCO.

Med faste mellemrum får vi foredragsholdere udefra til at inspirere os ift. astronomi. Astronomiforedragene er i et samarbejde med Folkeuniversitetet i Esbjerg og består af fire foredrag - to om foråret og to om efteråret. På MYRTHUEs hjemmeside kan du altid holde dig opdateret.

Vi afholder også ture for Grupper og firmaer som beskrevet her.

Myrthuegård er tilknyttet Kulturafdelingen i Børn- & Kulturforvaltningen.

Læs mere om Nationalpark-/Marbækdagen og andre arrangementer på Myrthuegård under MYRTHUE, der er fællesbetegnelsen for Myrthuegård, Skole- samt Dagtilbudstjenesten.

Hvis du ønsker at benytte Myrthuegårds faciliteter, kan du henvende dig til Fælleskontoret på 7616 8100, det gælder bl.a., hvis du vil booke en overnatning på shelterområdet, det er gratis. Læs desuden mere i kolonnen til højre.