Historie

Historie

Sønderris er et af de nyeste boligområder i Esbjerg Kommune. Fra de første grunde blev udstykket i starten af 80erne til i dag, er indbygger-antallet vokset til ca. 4000. Heraf er langt de fleste børnefamilier, der har søgt mod mere landlige omgivelser.

For en ny bydels identitetsdannelse og trivsel er det af afgørende betydning, at der er forskellige aktivitetsmuligheder. Det er vigtigt at finde samlingssteder, som man med stolthed kan kalde "vores". Beboerhuset Sønderris var et "barn" af disse tanker, og stedet startede under Esbjerg Kommune i 1987 på en gammel nedlagt gård i udkanten af Sønderris. Samtidigt var der i slutningen af 80erne ønsker og initiativer i gang på Sønderrisskolen og Blåbjerggårdskolen, beliggende i det nærliggende boligområde Gjesing Nord, om at oprette hver deres landbrugsværksted som supplement til den traditionelle undervisning.

Beboerhuset og Kultur og Fritidsafdelingen rettede henvendelse til skolerne om et eventuelt samarbejde, og ideen med MIDTGÅRD var hermed født - et unikt projekt på tværs af bygrænser, skoler, fritidsliv og aldersgrupper. Kultur og Fritidsafdelingen bakkede op om ideen og nedsatte en arbejdsgruppe, som i februar 1991 fremlagde et færdigt udarbejdet projektforslag. I august 1992 besluttede Undervisnings- og Kulturudvalget at søsætte projektet.

Hermed begyndte en lang arbejdsperiode med udarbejdelse af tegninger, ændring af lokalplan, afklaring og etablering af struktur, orientering og politisk godkendelse, og sidst men ikke mindst at få det økonomiske grundlag i orden til byggeriet og den fremtidige drift.

I foråret 1994 var alt klart til byggeriets start på Ravnsbjergvej 6, hvor den nye gård skulle bygges - delvis omkring et gammelt eksisterende stuehus. Uheldigvis betød en sammenstyrtning under udgravningerne, at byggeriet blev udskudt og grundet efterfølgende sagsbehandling stod de nye bygninger først klar i december 1996.

I et tilbageblik kan en arbejdsperiode på 6 år synes lang og belastende for alle involverede, men til gengæld kan vi i dag nyde synet af - og aktiviteterne på Midtgård - et projekt som på grund af besparelser ikke voksede i kvadratmeter gennem den lange planlægningsfase, men til gengæld voksede i lokalområdets bevidsthed!