Gotlandsk pelsfår

Gotlandsk pelsfår

Fårene på Midtgård er af racen gotlands pelsfår, og er et nordisk korthale-får med de oprindelige instinkter bevaret. Fårene har gode moderegen-skaber, stor mælkeproduktion og lette læmninger. De er i stand til at vandre langt for at opsøge føde og trives derfor bedst på større arealer og egner sig udmærket som landskabsplejer. Man mener, at det gotlandske pelsfårs forfædre opstod ved at krydse lokale landracefår med karakul- og romanovfår, der blev bragt til Gotland af vikingerne fra deres togter dybt inde i Rusland. Vikingerne medbragte får på deres togter for at have kød. Gutefårene menes at nedstamme direkte fra disse krydsninger. Siden 1920erne har først en intensiv udvælgelse blandt gutefårene, og senere en bevidst avl, ført til gotlandske pelsfår. 

Racen har en fantastisk uld, der egner sig fint til at lave skind, blødt karteflor eller garn. For at få den bedste uldkvailtet klippes fårene 2 gange årligt -i februar og september. Fårene på Midtgård bor i vintermånederne i deres fårhus, som selvfølgelig er fyldt op med tørt halm. Fårene vil ligge tæt sammen i den tykke lag og derved holde varmen. Med klipningen i september kan fårene sagtens få fint uld igen, inden vinteren sætter ind.

Mandag d. 1. juni 2016 havde vi besøg af fåremand Kenneth Clausen. Han klippede alle fårene foran mere end 300 interesserede børn fra kommunens daginstitutioner og SFOer. Det var en spændende dag, som vi gentager igen søndag den 4. september. Det bliver i forbindelse med vores Økologiske Høstmarked.

Fårene er gode avlsdyr og læmmer i april. De får i reglen 2 lam, men 3 er ikke ualmindeligt. I vores lille fåreflok er et par af fårene tamme, og så har vi Lillen, som er et flaskelam. Vi besluttede, at Lillen skulle kastreres, da han kunne være selskab for vores vædder, og at han kunne være i fåreflokken, uden det giver problemer. Når dyrene kastreres, SKAL dyrelægen på besøg. Dyrlægen bedøver lammet omkring testiklen og påsætter en elastik omkring delen. Denne bedøvelse virker ca. 3 dage og efter en tid visner tekstiklen og falder af. Lillen er en smule tykkere end de andre får, da han intet yder - udover at være kæledække. 

Når lammene er 6 måneder, skal de til slagtes. Kødet er meget fint, fedt og kolesterolfattigt.

Der findes en smitsom fåresygdom, der hedder Maedi. Ud fra blodprøver kan man fastslå, om en besætning er fri for maedi, og hvis det er tilfældet, opnår besætningen M3-status efter 3 års blodprøver. På Midtgård har besætningen denne status, og det betyder, at vi udelukkende køber nye dyr fra besætninger med denne status. Såfremt dette ikke overholdes, vil vi miste vores M3-status.