Midtgård

Midtgård

Midtgård

Midtgård - et økologisk formidlingssted, vi tilbyder Esbjerg kommunens daginstitutioner, dagplejere og skoler formidling i autentiske læringsmiljøer med årstidsbaserede, målsatte aktiviteter.
Ved at arbejde i forskellige miljøer kan der anskueliggøres sammenhænge i naturen og økologien. På gården kan du opleve almindelige bonde- gårdsdyr som heste, grise, får, geder, høns, ænder og gæs - i sommer- månederne kan du også opleve køer på marken.
Flere af gårdens dyr er bevaringsværdige danske dyreracer, og vi indgår i et samarbejde med foreningen Danske Husdyr omkring bevarelsen af disse. Det er særlig vigtigt at sætte fokus på dansk landracegris, som på et tidspunkt var tæt på at uddø! Grundet det store avlsarbejde findes der nu omkring 100 grise i Danmark. Dette arbejde varetages af flere museer og landbrug - heriblandt Midtgård.

Der arbejdes med emner som økologi og bæredygtighed, landbrugsdyr og dyrevelfærd samt madens vej fra jord til bord.

Foruden at være et formidlingssted er gården og området omkring et rekreativt område for alle borgere – og en af kommunens utallige grønne stier kan påbegyndes på gårdspladsen. Her er skov og engarealer, grønne plæner og højt til himmelen!