Offentlige arrangementer

Offentlige arrangementer

Offentlige arrangementer

De offentlige arrangementer på Kratskellet indgår i MYRTHUEs samlede tilbud.

Se mere her http://myrthue.esbjergkommune.dk/om-os/nationalpark-vadehavet-verdensarv/offentlige-arrangementer.

Se mere om det årlige høstmarked her.