Science

Science

Science

Naturvidenskabsfestivalen 2017 - for dagplejere og daginstitutioner.

D. 3.10 på Naturskolen Kratskellet, Nørremarkvej 29, St. Darum, 6740 Bramming for børnehaver - Tema: Lyd & læring i naturen

D. 4.10 for dagplejere på Midtgård: Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg       Tema: Vand

D. 5.10 på Natur og Kulturformidlingscentret Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V. for børnehaver - Tema: Lyd & læring i naturen

Program for børnehaverne                        

Program for dagplejen

Tilmelding ved Jytte Nielsen på tlf. 7616 8100

Deltagelse max 100 børn pr. dag. Der tilmeldes efter først til mølle princippet.
 

I Esbjerg Kommune har vi gennem en årrække arbejdet med vidensstrategi.

Læring fra børnehave - via skolen - gymnasiet til universitetet.

Målet er

  • at børnene oplever en progression i læringen fra daginstitution til universitet.
  • at udvikle læringsmiljøer, der fremmer interessen for natur/teknik, støtter kreativ og innovativ tilgang til læring og er eksperimenterende og udforskende i deres tilgang.
  • at læringsmiljøerne ses både som de institutionelle læringsrum, de muligheder som by, land og hav giver som uformelle læringsrum, samt det psykiske og sociale læringsrum, som formidleren skaber omkring børn, unge og studerende.